Pożyczka a Kredyt – Podobieństwa i Różnice

Z jednej strony kredyty i pożyczki, są bardzo do siebie podobne, niejednokrotnie wręcz nie dostrzegamy żadnych różnic, oraz tego co je najzwyczajniej w świecie dzieli. Warto zatem dowiedzieć się więcej na ten temat, a tym samym mieć świadomość iż kredyt oraz pożyczka to dwa oddzielne produkty finansowe.

Czym jest kredyt i pożyczka ?

Przede wszystkim jeżeli chodzi o kredyty, to mogą być one udzielane wyłącznie przez banki, a więc instytucje które znajdują się bezpośrednio pod nadzorem KNF. Oczywiście warto tutaj dodać, iż każda umowa kredytowa musi zawsze zostać spisana w formie pisemnej, a w niej ma się znaleźć kwota kredytu, termin jego spłaty, wysokość oprocentowania a także wszystkie informację na temat jego kosztów czy prowizji.

Zastosowanie w tej sytuacji znajduje prawo nie tylko bankowe, ale przede wszystkim ustawa o kredycie konsumenckim, a więc istnieją jasne przejrzyste zapisy dotyczące samego kredytu. Kredyt zawsze musi posiadać jasno określony cel, w kontekście tego na co ma zostać on wykorzystany, co za tym idzie należy podać taką informację w momencie gdy zamierzamy się o niego starać.

Pożyczka ma dużo szersze wykorzystanie, mało tego może ją udzielić nie tylko jakakolwiek instytucja finansowa lecz na odpowiednich do tego zasadach także każda osoba fizyczna. Wszystkie zasady dotyczące bezpośrednio udzielania samych pożyczek są zawarte w kodeksie cywilnym, a firmy które zajmują się ich udzielaniem muszą jednocześnie odnosić się do ustawy o kredycie konsumenckim. W przypadku pożyczek nie zachodzi potrzeba podawania ich przeznaczenia, a niewielkie nieprzekraczające kwoty 500 zł nie wymagają zawarcia żadnej umowy, zwrot pieniędzy następuje tutaj na jasno określonych wcześniej zasadach.

Jak wiele dzieli kredyt i pożyczkę?

Jak można dostrzec, kredyt i pożyczkę dzieli przede wszystkim adekwatna metoda nie tylko ich przyznawania, sposobów na to by je uzyskać ale także rodzaj samego uregulowania prawnego. Dodatkowo nie wolno zapominać, iż kredyt możemy wykorzystać wyłącznie zgodnie z jego funkcją, rolą czy przeznaczeniem, jeżeli zrobimy to w inny sposób to dojdzie do niemal natychmiastowego rozwiązania umowy kredytowej.

Pożyczka jest bardziej elastyczna, swobodniejsza oraz niekiedy uważany ją za znacznie atrakcyjniejszą pod tym względem, należy jednak dostrzec kwoty kredytu i pożyczki, dużo wyższą możemy otrzymać wyłącznie w przypadku tego pierwszego produktu bankowego. Wydaje się również, iż wspomniany kredyt na wszelkie regulacje prawne jest dużo bezpieczniejszy w zakresie jego ewentualnej konsumpcji.